Gå til indhold
Ny digital platform skal gøre det lettere for alle i byggebranchen at dokumentere byggeriets klimaaftryk.
Ny digital platform skal gøre det lettere for alle i byggebranchen at dokumentere byggeriets klimaaftryk.

Pressemeddelelse -

Hele branchen skal med, når byggeriets klimaaftryk skal dokumenteres fra det nye år

Gennem en helt ny platform skal det blive lettere for alle i byggebranchen at dokumentere byggeriets klimaaftryk, når nye krav træder i kraft fra nytår. COWI og Arkitema står i spidsen for udviklingen af et nyt digitalt dokumentationsværktøj der skal beregner det totale aftryk af CO₂ på bygningsniveau. Med flere vigtige aktører om bord, heriblandt Green Building Council Denmark og Molio, er man snart klar til at byde alle i byggebranchen indenfor.

Fra den 1. januar 2023 indfases bygningsreglementets nye krav til bygningers klimaaftryk. Kravene omfatter en grænseværdi for hvor meget CO₂ nye bygninger på over 1000 kvadratmeter må udlede i deres livscyklus, målt med Life Cycle Assessment (LCA), som angiver en bygnings klimabelastning. Fra 2025 udbredes CO₂-loftet til nybyggeri generelt.

Et kommende digitalt værktøj, skal hjælpe byggebranchen med at opfylde kravene ved at beregne det totale aftryk af CO₂ på bygningsniveau, samt at flytte dokumentationsprocessen fra manuel til digital automatisering.

”Fra årsskiftet skal alle parter i branchen bidrage til at vores bygningers klimaaftryk fra materialer, konstruktion og driftsforbrug ikke påvirker klimaet mere end rimeligt. Og det er en god ting, for byggebranchen har naturligvis også et ansvar for at udvikle sig i en mere bæredygtig retning. Det er oplagt med et digitalt værktøj, der kan hjælpe med at løfte denne opgave. For at skabe et holdbart system der tilgodeser alle i værdikæden, er vi gået sammen med repræsentanter fra hele branchen for i fællesskab at udvikle det digitale dokumentationsværktøj,” fortæller Jens Højgaard Christoffersen, der p.t. er Chief Business Development Officer hos COWI og fra 1. oktober ny CEO.

Behov for fælles standard på tværs af branchen
Det sætter store krav til entreprenører og bygherrer, når de fremadrettet både skal kunne designe deres bygninger inden for de angivne CO₂-rammer, samt kunne dokumentere bygningens samlede klimaaftryk.

Der findes i dag ingen fælles platform til at dokumentere en bygnings klimaaftryk, hvilket besværliggør dokumentationsprocessen for langt de fleste, og er med til at øge risikoen for fejl eller mangelfuld dokumentation. Derfor er en gruppe af virksomheder og interesseorganisationer på tværs af branchen gået i dialog om, hvordan de sammen kan designe et værktøj og en fælles standard, der tilgodeser alle; fra den lille entreprenør uden kendskab til livscyklusanalyser til de store bygherrer med interne rådgivere. Målet er at få en ensrettet og simpel metode til at dokumentere bygningers klimapåvirkning, og som er tilgængelig for alle.

Foruden Arkitema og COWI som initiativtagere og primære udviklere, består gruppen desuden af Green Building Council Denmark, Molio og Bolig- og Planstyrelsen (som observatør). Derudover vil der ske en organisering, hvor flere relevante repræsentanter fra organisationerne FRI og Danske Arkitektvirksomheder samt andre store rådgivere som Rambøll vil deltage i en styregruppe. Ydermere vil der komme følgegrupper, hvor hele branchen kan følge med og bidrage.

”Byggebranchen er en af de mest klimabelastende sektorer, så derfor er det positivt, at alle der bygger nyt nu pålægges at dokumentere deres CO₂-aftryk. Vi ved, at det bliver en omfattende øvelse at få alle med, særligt de mindre entreprenører og rådgivere. Netop derfor er det vigtigt, at vi sammen går ind og kigger på, hvordan vi skaber en fælles, brugervenlig platform, der ikke gør dokumentationen til en tidskrævende byrde for byggeriet,” siger Mette Qvist der er CEO i Green Building Council Denmark.

Vil demokratisere LCA
Med repræsentanter fra de forskellige afkroge af bygge- og anlægsbranchen, er der en klar vision om, at værktøjet skal være for alle.

”Klimaet tager ikke højde for, hvor i landet eller fra hvilke projekter CO₂-udledningen kommer. Det der tæller er den samlede udledning. Derfor skal alle også have mulighed for at forstå deres klimaaftryk gennem livscyklusanalyser. Det vi forsøger her, er at demokratisere LCA, så vi kan understøtte den grønne omstilling så hurtigt og gnidningsfrit som muligt,” udtaler Morten Alsdorf der er Senior Direktør Digital Transformation hos COWI.

Den nye LCA-platform er allerede i pilotfase. Styregruppen søger på nuværende tidspunkt finansiering til færdigudvikling, og forventer, at have værktøjet klar til brug i starten af det nye år samtidig med at de nye krav træder i kraft.

Emner

Kategorier


Arkitema er grundlagt i Aarhus i 1969 og er i dag  en af Skandinaviens største arkitektvirksomheder med over 700 medarbejdere fordelt på kontorer i København, Aarhus, Oslo, Stockholm, Göteborg og Malmø. Arkitema ejes af COWI A/S.

Du finder Arkitema her:

Frederiksgade 32, 8000 Aarhus C - Tlf. 7011 7011 - Find vej
Ny Carlsberg Vej 120, 1799 København V - Tlf. 7011 7011 - Find vej
Rosenlundsgatan 29C, S 104 62 Stockholm, Sverige - Tlf. 46 (0)8 545 856 00 - Find vej
Ekelundsgatan 1, 411 18 Göteborg, Sverige - Tlf. 46 (0)8 545 856 00 - Find vej
Gråbrödersgatan 2 SE-211 21 Malmö, Sverige - Tlf. 46 (0)40 545 521 - Find vej
St. Olavs Gate 27 NO-0166 Oslo, Norge - Tlf. 7011 7011 - Find vej 

Læs mere om os og vores mange projekter her

Kontakt

Peder Færch Grønfeldt

Peder Færch Grønfeldt

Pressekontakt Kommunikationsrådgiver Presse, kommunikation 61709990

Relateret materiale