Gå til indhold
​Innovativt center sætter nye standarder i Østre Toten

Pressemeddelelse -

​Innovativt center sætter nye standarder i Østre Toten

Arkitema Architects skal tegne det nye ”Helse- og Omsorgssenter” i Østre Toten kommune i Norge. Centret er en nytænkning i, hvordan demente oplever frihed og øget livskvalitet på et bosted, hvor de passes døgnet rundt. Samtidig er der gjort plads til ambulant behandling og genoptræningsfaciliteter.

Arkitema er netop blevet udpeget som vinder af konkurrencen om at tegne et nyt 12.000 kvm pleje- og sundhedscenter i den norske by Lena, nord for Oslo. Østre Toten Helse- og Omsorgssenter, som projektet hedder, skal centralisere flere sundhedsfunktioner i kommunen, samtidig med, at centret skal fungere som bosted for demente.

Udfordringen har været at sammensætte mange forskellige brugergrupper på samme sted, og have fokus på såvel åbenhed og imødekommenhed over for brugerne som privatliv for beboerne. Den udfordring har Arkitema Architects løst bedst, lyder det i juryrapporten:

”Projektet udmærker sig med overbevisende funktionelle løsninger, der giver den nødvendige effektivitet og fleksibilitet, samtidig med at projektet kendetegnes ved en stor grad af hjemlighed. Juryen vil specielt pege på de kvaliteter projektet har som hjem for beboere og som en god og effektiv arbejdsplads for de ansatte. ”

Vælter væggene
Et typisk kendetegn ved sundhedsbyggeri er korridorer, der leder til rum på begge sider. For at åbne op for de demente beboere, har arkitekterne valg at gøre op med denne tanke, ved at lægge gangene ud til atriumgårde og lave glasvægge. Det giver ro og en følelse af frihed for beboerne. De demente kommer til at bo i grupper på otte og kan frit bevæge sig mellem gårde og boenheder. Et centralt placeret vagtrum fungerer som sluse for i alt 48 beboere. Denne placering sikre optimalt opsyn, samtidig med, at det frigør ressourcer til kontakt med beboerne.

”Vi har haft stor fokus på alle brugerne, og især de demente, der skal bo i centret, for de skal fortsat have et godt liv. De skal have følelsen af at have deres frihed, men samtidig skal vi passe godt på dem. Det mener vi, øger deres livskvalitet. Samtidig får vi god plads til mange andre funktioner, hvilket gør dette center til en god løsning på den udfordring som de fleste kommuner står overfor. Der skal spares ressourcer og det gør man ved at samle flere mindre funktioner ét sted, og som juryen også bemærker, har vi gennem arkitekturen også formået at effektivisere bemandingen,” fortæller senior partner Thomas Carstens fra Arkitema Architects i Oslo, og henviser til at juryen har regnet sig frem til, at Arkitemas løsning giver en besparelse på bemandingsomkostninger på 20 – 25 % i forhold til de andre forslag.

Med en partere løsning bliver der i det nederste niveau plads til parkeringskælder, hovedindgang, kantine og ambulatorier, mens der øverst bliver fysioterapi og to lukkede gårde med boenheder omkring. Dermed bliver der nogle naturlige skel mellem de mange forskellige mennesker der skal arbejde, bo og bruge det kommende center. Det er disse mennesker som Arkitema Architects har haft i fokus i udviklingsprocessen.

Om Arkitema Architects Sundhed
Arkitema har i over 45 år tegnet bygninger til såvel pleje som sundhed, altid med fokus på funktionalitet, æstetik og slutbrugerens efterfølgende liv i byggeriet. Tidligere har Arkitemas sundhedsteam tegnet ældreboliger i Presteheia Sykehjem i Kristianssand, og et nyt psykiatrisk sygehus i Esbjerg.

Fakta

  • Byggeriet er planlagt til at begynde i efteråret 2017 og skal efter planen stå færdigt i 2019.
  • På 15.200 kvm skal der være 110 døgnpladser, base for kommunens hjemmepleje, rusmiddels- og psykiatritjeneste (ambulatorium), samt diverse servicefunktioner + parkeringskælder. 

Emner

Kategorier


Du finder Arkitema Architects her:

Frederiksgade 32, 8000 Aarhus C - Tlf. 7011 7011 - Find vej
Rued Langgaards Vej 8, 2300 København S - Tlf. 7011 7011 - Find vej
Rosenlundsgatan 29C, S 104 62 Stockholm, Sverige - Tlf. 46 (0)8 545 856 00 - Find vej
Stora Varvsgatan 6A, SE-211 19 Malmö, Sverige - Tlf. 46 (0)40 545 521 - Find vej
Hammersborg Torg 3, N-0179 Oslo, Norge - Tlf. 7011 7011 - Find vej 

Læs mere om os og vores mange projekter her

Pressekontakt

Peder Færch Grønfeldt

Peder Færch Grønfeldt

Pressekontakt Kommunikationsrådgiver Presse, kommunikation 61709990